<%@ Language=VBScript%> <% Option Explicit Dim strPageUpdDate strPageUpdDate = "2003-01-16" %> <% %> Stefan Näsman - Round Table
Round Tables syfte
Round Table Sverige är en ideell sammanslutning med syfte:
  • att främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden
  • att ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter
  • att understödja fritt och engagerat menings- utbyte
  • att stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet
  • att även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.

Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

Round Tables motto är: ADOPT-ADAPT-IMPROVE
eller UPPTAGA-ANPASSA-FÖRBÄTTRA.

Detta syfte sattes upp den 14 mars 1927 när Round Table bildades i Norwich, England, med undantag för den om internationalla kontakter. Den kom till under 30 talet d?RT spreds utanför England.

Män mellan 22 och 40 år som anammar, stödjer och aktivt verkar för Round Tables idéer kan väljas in som medlemmar.
När man fyllt 40 och inte längre kan vara med i Round Table s?finns det en organisation för detta ocks? kallad Old Tablers.
Den kvinnliga motsvarigheten till Round Table heter Ladies Circle och även de har en organisation för de som blivit för gamla.
Round Tables historia
Round Table grundades av Louis Marchesi den 14 mars 1927 och detta är historien om RT och dess grundare.

Louis föddes den 19 januari 1898 med en irlänsk mamma och en schweichisk pappa. Hans fullständiga namn var Eminio William Louis Marchesi men i RT svären kallade han sig alltid Mark.

Som minderårig gick han med i Armén under första världskriget och tjänstgjorde här under hela kriget. Bla blev hans fartyg torpederat utanför Godahoppsudden och han låg i vattnet i 10 timmar innan han blev räddad. P?grund av sin språkbegåvning s?jobbade han under andra världskriget med kontraspionage.

Louis blev tidigt medlem i Norwich Rotaryklubb. Han kände sig lite utanför i sin Rotaryklubb eftersom han var mycket yngre än de övriga Under sitt första föredrag i klubben 1926 skulle han tala om något som han visste mycket mer om än de andra medlemmarna. Han valde ämnet "Hur det känns att vara 27 år".

Han sa bla: " I realize as it is difficult to persuade older people than I know than I make and that about which I speak. I know it that one feel to have to do this or that according to your way to see, way to see which you appear, with you, man more old, the only possible but which for me appear not like such."

Under föredragets gång s?kom han p?idén att skapa en klubb som skulle rikta sig till yngre män. Han fortsatte: "What is necessary, it is a club of young men where those would meet and could exchange their own ideas without seeing them imposed by their elder. The young people want to think between them. What it is necessary, it is a club exclusively reserved to the young people." Fröet till Round Table var därmed sått. Men idén att starta en Rotaryklubb för yngre män förkastades av de övriga med fröt låg och grodde hos Louis.

Vid en brittisk industrimässa i Birmingham 1927 s?sa Prinsen av Wales: "The young business and professional men of his country must get together ROUND the TABLE, ADOPT methods that have proved so sound in the past, ADAPT them to the changing needs of the time, and wherever possible, IMPROVE them."

Louis entiuasm växte d?han hörde detta tal, vilket ledde till ett möte i Suckling House den 14 mars d?Round Table bildades och den första klubben blev således RT 1 Norwich. Måttot bestämdes till ADOPT-ADAPT-IMPROVE (UPPTAGA-ANPASSA-FÖRBÄTTRA) vilket det även än idag är. Symbolen blev ett "runt bord" p?en massiv fot. Tv?år senare ändrades symbolen till att likna teckningen av Kung Arthurs Runda Bord som finns i slottet Winchester. En symbol som de flesta länder idag använder med vissa nationella anpassningar som tex färg och en nationell symbol. Louis hade under sin Rotarytid funnit att yngre män ofta hade svårt att yttra sig fritt i äldres närvaro, att får kontakt med jämnåriga utanför sitt yrke samt att de saknade den goda och naturliga kamratskapen från skola och militärtjänst. Round Table blev d?lösningen p?dessa problem. RT 1 Norwich finns fortfarande kvar och de träffas varannan måndag i Louis Marchesi Public House i Norwich.

Under första året växte klubben till 85 medlemmar och det fanns intresse för Round Table utanför Norwich. Den andra RT klubben grundades i Portsmouth. Rörelsen spred sig snabbt och vid andra världskrigets utbrott fanns det 4600 medlemmar i tv?länder.

1935-36 var Louis riksordförande i det som idag heter RTBI (Round Table Great Britain & Ireland) och 1936 kom ett av han största ögonblick, d?RT 1 Köpenhamn chartrades. Round Table hade nu blivit en internationell organisation. Hans dröm var att det skulle finnas 1000 klubbar och 13000 medlemmar. Louis siktade p?att bli 70 år men vid 68 års ålder blev han sjuk och läkarna sa att han hade 6 månader kvar att leva men han levde lite längre och dog p?Nobeldagen den 10 december 1968 vid en ålder av 70 år.
När han begravdes i Westminister Katedralen s?närvarade över 3000 bröder. Prästen FJ Bartlett citerade inskriptionen i St Pauls Katedralens golv om dess arkitekt Christopher Wren, "If you want to see a memorial to this man, look around you"

Till Sverige kom RT via Danmark och vi blev 3:e RT land d?RT 1 i Helsingborg chartrades 1943. 1946 startades den andra klubben, i Göteborg och 1947 kom den tredje i Stockholm. 1947 bildades riksorganisationen Round Table Sverige och bestod av 6 klubbar. Dess förste riksordförande blev Erik DuPond och Herbert Iacobi blev vice riksordförande, båda från RT 1 och väldigt drivande d?RT kom till Helsingborg från Danmark 1943. 1950 hade RTS växt till 10 klubbar d?RT10 Sundvall startades, 1965 blev vi 100 klubbar (RT100 Helsingborg) och 1989 150 (RT150 Båstad). RT95 Ronneby chartrades 24 oktober 1964. Idag finns det 152 klubbar och 2151 medlemmar. Idag finns RT i 71 länder spridda över alla världsdelar med ca 44000 medlemmar och Louis Marchesis dröm har sedan länge gått i uppfyllelse.


Källor:
Since its inception in 1847, Cartier jewelry has successfully held its position among the top-most jewelry brands rolex replica watches of the world. This French jewelry maker and seller, has always come up with a great number of unique, extraordinary designs that rolex replica watches allure and entice the buyers quite easily. And when all such qualities are beautifully embedded in one single brand, it is obvious that its prices rolex replica are going to be quite high and out-of-budget of many. However, this does not mean that replica watches sale they can never have the pride of wearing something so special. For all rolex replica watches those people who cannot afford to buy original Cartier brand, an option of replica Cartier Jewelry is available. These replicas look exactly like the originals.
Basketball footwear is primarily high ankled and tight fitting. Such a design is basically cheap nike air max womens made to aid the players to jump up on the basket securely. In addition to that, such a design also plays a properly instrumental role in providing the player cheap jordans free shipping contaminated comfort, inside entire game play. Since most of this basketball footwear is tight fitting, along with wide feet experience a dangerous discomfort while playing the game, especially near their toes. These sneakers use the fly wire technology, and comfort your inches. People from all walks of life like to sport these shoes, from athletes persons like all of us. Any store that sells sports shoes will maybe retail this brand. The style and quality match most people's liking. Nike Air Max a regarding shoes released by Nike Inc. later first experience. Since then Nike has been frequently introducing new and also updated models in understand it. Sneakers did not get updated each 12 months. Although normal these days, it hasn't been back followed by. Just on its own merit, AJ II was quite an artistic shoe. Avoid air jordan retro 3 placing them in direct sunlight, end up being bleach your shoes; rather, place them in a room where that's dry despite the fact that get an excessive amount of sun, like under the steps against your porch or perhaps in your car, which really enough tint to as possible . sun from damaging these individuals. It was then that basketball kicks began its rise to iconic position.Converse EB2 Boy's Basketball Shoes likewise one on the best ankle support basketball shoes. Such as flip flops, canvas shoes, sandals and high tops. Higher heats on the inside dryer is capable of this to shoes. The Nike overplay cheap jordans free shipping basketball shoes possess a comfortable higher sole and soft padding inside.